Rasinformatie

Oorsprong: Zwitserland

Gehouden als: Oorspronkelijk waak-, drijf en trekhond op boerderijen, tegenwoordig ook familie- een veelzijdige werkhond.

Grootte: Reuen 64-70 cm en teven 58-66 cm

Gewicht: 40-44 kg

Kleur: Zwart met roestbruine en witte aftekeningen

Vachtsoort: Halflang, golvend en recht met een dichte ondervacht

Gem. Leeftijd: 8-10 Jaar

Rasgroep : Pinschers, Schnauzers, Molossers en Zwitserse Sennenhonden


De Berner Sennenhond is een boerenhond van oude herkomst, die in het voor Alpengebied en delen van het binnenland in de omgeving van Bern als waak-, trek- en drijfhond gehouden werd. Naar het gehucht en de herberg Durrbach bij Riggisberg, waar deze langharige, driekleurige erfhond bijzonder veelvuldig voorkwam, kreeg hij zijn oorspronkelijke naam: "Durrbachler". Nadat in 1902, 1904 en 1907 reeds zulke honden op hondententoonstellingen uitgebracht waren, sloten in november 1907 enkele hondenfokkers uit Burgdorf zich aaneen om het ras zuiver te gaan fokken. Zij stichtten de "Schweizerischen DurrbachKlub" en stelden raskenmerken op. In 1910 werden op een hondententoonstelling in Burgdorf, waar veel boeren uit de omgeving met hun Durrbachler-honden naar toe kwamen, reeds 107 dieren geposeerd. Van toen af aan verwierf het ras, in navolging van de andere Zwitserse Sennenhonden, voortaan "Berner Sennenhond" genoemd, snel vrienden in heel Zwitserland en spoedig ook in het naburige Duitsland. Tegenwoordig is de Berner Sennenhond dankzij zijn driekleurige aftekening en zijn aanpassingsvermogen wereldwijd als familiehond bekend en geliefd.


Het Karakter : Opmerkzame, waakse, zekere en onbevreesde hond in dagelijkse situaties; goedmoedig en aanhankelijk in de omgang met vertrouwde personen; zelfverzekerd en vriendelijk tegenover vreemde personen. Hij moet een middelmatig temperament hebben en volgzaam zijn. De hond is rustig, niet traag, maar opmerkzaam, geinteresseerd en beweeglijk. Hij zal niet snel onder de indruk zijn of herstelt zich daarna direct. Hij dient zich bij dagelijkse invloeden, zowel optisch(zichtbaar) als akoestisch(hoorbaar) en tegenover vreemde personen in een normale situatie, onbevreesd en zeker te gedragen. Hij heeft een sterke binding aan zijn gezin. Als het nodig is verdedigt hij zichzelf, zijn gezin of zijn territorium zonder bijtgraag te zijn. De Berner moet bereid zijn zich te schikken in de rangorde die zijn baas bepaalt, wat dus inhoudt dat hij een ondergeschikte plaats inneemt.